MediumLink
Maatschappelijk Spirituele Hulplijn
BEL NU:
NL 1 0909 - 777 8 777 (90cpm.)
BE 0907 - 37 4 25 (150cpm., max 10 min.)
Goedkoper bellen met credits

Reiki

Wat is Reiki?

Reiki is uit de Japanse taal afkomstig en heeft vele betekenissen (ongeveer veertig!) . Rei betekent o.a. geest van iets dat is, heilig, kracht, mysterie, gift. Ki  betekent o.a. energie, talent, natuur, gewaarwording.

Reiki is de universele levensenergie. Deze energie is overal aanwezig, in mensen, dieren, planten, stenen, bomen etc. en in alles wat daar tussenin is. Kortom bevindt Reiki zich in  “Al wat is” en zorgt ervoor dat alles leeft zoals het leeft. Deze energie is als vanzelfsprekend al zo oud als het leven zelf maar wij als mensheid zijn het bewuste contact met deze energie voor een groot deel verloren. Vooral wij in de westerse wereld.

Reiki Japans mediumlinkDankzij de zoektocht van de Japanner Mikao Usui kunnen we tegenwoordig weer bewuster omgaan met de universele levensenergie. Mikao Usui (1865-1926) was een mens wiens levenswerk het was om mensen te genezen in lichaam en geest (helen). Hij was daarin een ware leraar en droeg dan ook de titel Usui-sensei (leraar). Om zijn levenswerk te optimaliseren is hij rond 1900 op zoek gegaan naar de manier om de universele levensenergie te kunnen gebruiken voor zichzelf en anderen. Door middel van een lange zoektocht van jaren en een uiteindelijke meditatie op de heilige berg Kurama in Japan heeft Usui her-ontdekt hoe je de energie kan gebruiken voor jezelf en anderen. Hij leerde tevens hoe hij anderen tot leraren (Reiki-master) kon opleiden, zodat zij ook zijn werk konden doorgeven. Mikao Usui gaf deze oude energie een nieuwe naam: Reiki! We spreken dan ook van “The Usui system of natural healing” oftewel het Usui-systeem van natuurlijk helen. Daar het hier gaat om een universele energie, is Reiki niet gebonden aan enige religie, sekte, dogma, ras, leeftijd of wat voor een etiket dan ook. Het is voor iedereen en overal.

Reiki mediumlink

In het bezig zijn met Reiki wordt de energie vooral via de handen doorgegeven De kracht van Reiki ligt in het feit dat deze energie een helende energie is. Ik leg altijd heel duidelijk de nadruk op “helend” omdat Reiki vaak geprofileerd wordt als “genezende”energie. Het genezende aspect is ook zeer zeker aanwezig maar leidt vaak tot het misverstand dat Reiki een tovermiddel zou zijn waarbij je je hand even op iemand legt en “Hé Presto alle problemen zijn opgelost. Meestal moet er iets in de energie van de mens heel gemaakt worden, voordat het lichaam kan genezen.

De Reiki energie stroomt door en rondom alles en iedereen. Bij mensen wordt deze energie geleid via energiekanalen of energiebanen die zich in het menselijk lichaam bevinden. Als je energie goed doorstroomt, zal je je bevinden in een staat van harmonie met jezelf en je omgeving. Er zal sprake zijn van een goed ontwikkelde intuïtie (het innerlijk weten) waardoor je o.a. oog hebt voor je ware behoeftes, je talenten en eigen krachten en je zal daar ook naar durven leven. Maar………………

Blokkades

Bij de meeste mensen is er geen sprake meer van een goede doorstroming van de energie. Als baby zijn je energiekanalen nog mooi open waardoor je rijkelijk in contact staat met de universele levensenergie.

Reiki behandeling mediumlinkMaar vanaf het moment dat we geboren worden zullen we allemaal blootgesteld worden aan stress en trauma’s. Nu is het zo dat alle stress- en traumafactoren in je leven tot gevolg hebben dat er één of meer blokkades in je energiebanen ontstaan. Blokkades kun je het beste zien als kleine of grotere verstoppingen in de energiekanalen waardoor de (Reiki) energie niet meer vrij en optimaal door jou kan stromen. Ik vergelijk het wel met een afvoerpijp waar soms dertig, veertig, vijftig of meer jaar niets of weinig doorheen heeft gestroomd. Er zal steeds meer “rotzooi” achter de oude rotzooi blijven hangen waardoor de doorstroming nog moeilijker zal gaan, wat weer tot gevolg heeft dat “nieuwe troep” weer veel sneller blijft hangen achter de oude. Zo kom je in een neergaande spiraal terecht die ervoor zorgt dat je op een bepaald punt in je leven een zo geringe doorstroming van energie zal hebben dat er zich allerlei klachten gaan voordoen. De uiting hiervan verschilt van persoon tot persoon maar de meest voorkomende klachten in mijn praktijk zijn wel depressie, moeheid, hoofdpijn, rug-en nekklachten, ME, gebrek aan inzicht in het eigen leven, geen daadkracht op kunnen brengen om te doen wat men wil, geen passie hebben, burn-out… en zo kan de lijst nog aangevuld worden met de meest uiteenlopende klachten. In het algemeen kan je wel stellen dat door het ontstaan van blokkades in je energiekanalen het contact met je ware innerlijke gevoel en kracht behoorlijk wordt verstoord.

Alles heeft een functie in het leven ook al kunnen we die vaak niet overzien. De klachten die je lichamelijk en of psychisch krijgt, geven je het signaal dat er iets “niet klopt” in je leven, dat er iets niet in harmonie is. Je kan deze signalen onderdrukken (bijvoorbeeld door verdovende middelen variërend van drugs tot een te grote hoeveelheid van de reguliere geneesmiddelen zoals slaappillen en antidepressiva) of zo mogelijk negeren (door bijvoorbeeld heel hard te werken of een overmatig druk sociaal leven er op na te houden) maar je kan ze ook gebruiken als een mogelijkheid om meer over jezelf te weten te komen, om te zien wie jij bent en of je ervoor kiest anders te gaan zijn omdat je niet te-vrede-n bent met zoals jij nu in het leven staat. Dit illustreer ik vaak met het voorbeeld van de auto: als er in je auto een rood lampje gaat branden dan kan je twee dingen doen. Ten eerste kan je zeggen “Gut, een rood lampje, wat vervelend nou toch. Daar heb ik geen zin in. Ik pak een nijptang en ruk het rode lampje er gewoon uit. Probleem opgelost!”. Een aardige oplossing totdat je op een slechte dag midden op de snelweg met auto en al in elkaar stort met alle gevolgen van dien. De tweede oplossing kan zijn dat je zegt “Hé, een rood lampje. Dat geeft aan dat er iets niet in orde is met mijn auto. Ik breng hem naar de garage, laat kijken wat er aan de hand is en vervolgens zal ik er iets aan (laten) doen om deze disharmonie te verhelpen”. En zo werkt het natuurlijk ook bij ons mensen. Als we weer leren luisteren naar de signalen van ons lichaam en onze omgeving dan kunnen we vervolgens de keuze maken om hier al dan niet iets aan te doen. Reiki is daarbij de energie bij uitstek om je te helpen deze signalen te her-kennen en je de kracht en inzichten te geven er ook iets, te doen. Reiki nodigt je uit om je blokkades tot je instrumenten te maken. Reiki laat je de nieuwe weg zien.

Hoe werkt Reiki?

Reiki maakt in je wakker wat al aanwezig is, wat weer her-ontdekt mag worden (de laag van onwetendheid over wie je bent en wat je kan mag verdwijnen).

Allereerst brengt het contact met Reiki je in contact met je diepste innerlijke gevoelens. Voelen wie je werkelijk bent en waar je in het leven naar toe wilt. Wat zijn je (on)mogelijkheden, je behoeftes, je grenzen, je wensen. Diepe ontspanning en een gevoel van vrede worden door vrijwel iedereen ervaren tijdens een Reiki behandeling.

Met Reiki ga je onherroepelijk op avontuur op het pad van innerlijke groei. Dit pad is heel b(l)oeiend.

Patronen (manieren van omgaan met iets) die je niet langer wilt kunnen met behulp van Reiki vervangen worden door nieuwe handels- en zienswijzen.

Door Reiki te richten op zaken die je in het leven wilt bereiken, zal je merken dat je een schepper bent van je eigen wereld. Je hoeft niet af te wachten op wat de buitenwereld doet zodat jij daarop kan reageren. Je kan zelf gaan creëren. Zo ga van reactie naar creatie.

Het behandelen van jezelf staat voorop met Reiki. Dat is heerlijk omdat je altijd en overal jezelf kan bedienen van de Reiki energie. Je bent dus niet afhankelijk van een ander om de energie te ontvangen. Het blijft natuurlijk fijn als iemand anders je behandelt maar het is niet noodzakelijk.

Als je last hebt van negativiteit in je omgeving dan kan Reiki je daar bescherming tegen bieden. Ook tijdens het behandelen van anderen neem je met Reiki geen vervelende gevoelens over van de ander omdat Reiki werkt als een kraan: je draait de kraan open en de energie stroomt eruit. Je kan water (of de energie in dit geval) niet terug stoppen in de kraan.

Reiki is een prima EHBO-pakket. De energie is direct toe te passen bij alle aandoeningen in iedere fase daarvan. Zo zijn er veel voorbeelden van brandwonden die direct zijn behandelt met Reiki. Na de behandeling was de huid mooi roze en strak en bleven de blaren weg. Bij het direct toepassen van Reiki bij een hersenbloeding bleven de uitvalsverschijnselen uit. Verstuikte enkels zwellen nauwelijks op na behandeling met Reiki. En zo zijn er duizenden voorbeelden bekend.

reiki bij sterven mediumlinkIn de stervensbegeleiding wordt veel met Reiki gewerkt. Hier een mooi voorbeeld van het verschil tussen helen en genezen. Een stervende kan (meestal) niet meer genezen. Hoeveel Reiki je hem ook zal geven, als het zijn tijd is zal deze mens overgaan. Wel kan een stervende nog helen d.w.z. dat hij in harmonie kan komen met zichzelf en zijn omgeving. In de praktijk zie je dat de stervende minder pijn heeft, minder pijnstillers nodig heeft waardoor hij langer bewust kan zijn van zijn omgeving, schoon schip maakt met de mensen met wie hij overhoop ligt en uiteindelijk met een rust en gevoel van acceptatie zijn overgang mag maken.

Ook tijdens zwangerschappen en bevallingen kan Reiki worden toegepast waardoor vrouwen aanzienlijk minder klachten ervaren, snellere en minder pijnlijke bevallingen hebben en kindjes krijgen die minder huilen, makkelijker slapen en een hele tevreden indruk maken.

Reiki kan gecombineerd worden met alle andere therapieën en met alle geneesmiddelen. Het zou dan ook heel mooi zijn als Reiki toegepast zou worden in de reguliere geneeskunde (dit gebeurt overigens al wel op kleine schaal). Het is geen of-of maar en-en. Als je bijvoorbeeld je been breekt is het echt noodzaak om dat been in het gips te laten zetten maar in de praktijk zien we dat als je daarbij Reiki toepast het genezingsproces aanzienlijk wordt versneld. Bij dieren werkt Reiki ook fantastisch.

De mogelijkheden met Reiki zijn werkelijk onbeperkt. Het hierbovenstaande is dan ook maar een kleine greep uit de Reiki “snoeptrommel”. In één zin samengevat zou ik willen stellen dat Reiki je de mogelijkheid geeft om van overleven over te gaan op LEVEN! Het is een waar kado aan jezelf.

Hoe en waar leer je Reiki?

In een Reiki cursus die gegeven wordt door een Reiki-master word je door middel van vier inwijdingen weer goed aangesloten op de Reiki energie. Het woord “inwijdingen” klinkt voor sommigen wat mysterieus en kan dan ook vervangen worden door bijvoorbeeld “afstemmingen”” Om het heel simpel uit te leggen (en dat valt niet mee als je over iets zo veelomvattends praat) ben je door je blokkades als een radio die naast de zender staat. De ontvangst is niet meer zuiver en je hebt last van storingen. Een Reiki-master kan jou weer goed af kan stemmen op de juiste zender.

Je kan Reiki individueel leren of met meerdere mensen samen. Iedereen die ingewijd is gaat naar huis met het geschenk van Reiki “in z’n handen”.

De Reiki graden

In Reiki zijn drie graden te ontvangen.

De eerste graad oftewel Reiki-1 omvat eigenlijk alles wat ik hierboven heb verteld. Het is totaal en je zou het dan ook bij de eerste graad kunnen laten. Het is vooral voor jezelf met daarbij de mogelijkheid om ook andere levende wezens te behandelen met de Reiki energie.

Wil je na verloop van tijd een verdieping van de Reiki-1 energie dan kan je besluiten om de tweede graad in Reiki te ontvangen oftewel Reiki-2. Met deze energie worden de kracht en de mogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. Zo leer je o.a. om op afstand te behandelen. Je kan naast het fysieke ook het psychische helen, situaties helen, relaties helen, dromen kracht geven en nog veel meer.

Voor degenen die zo enthousiast zijn en Reiki zelf aan anderen willen leren is er de derde graad Reiki oftewel Reiki-3. Aan deze graad zit bij mij een opleiding vast zodat je als een goed geoutilleerde Reiki-master op pad kan gaan.

Heb je vragen over Reiki of zoek je verdieping neem dan contact op met Pauline box06. Pauline is al meer dan 20 jaar Reikimaster. Je bent van harte welkom!