MediumLink
Maatschappelijk Spirituele Hulplijn
BEL NU:
NL 1 0909 - 777 8 777 (90cpm.)
BE 0907 - 37 4 25 (150cpm., max 10 min.)
Goedkoper bellen met credits

Engelen

Praten met Engelen

Iedereen heeft, zoals je wellicht weet, minstens twee beschermengelen bij zich. En zonder dat mensen zich daar altijd bewust van zijn, communiceren Engelen met ons. Omdat ze van ons houden willen ze het ons makkelijker maken. Ze fluisteren ons adviezen in en wij denken dat het onze intuïtie is. Als je er meer op gaat letten, meer open voor staat, kun je de signalen die ze geven ontdekken. Engelen zijn heel vindingrijk in het vinden van manieren om ons mensen een boodschap te brengen. Ze maken daarbij onder andere gebruik van getallen, dromen en muziek. Ook gebruiken ze de natuur. Ze bevestigen je gedachtegang, idee of voornemen door op dat moment een wit veertje binnen je gezichtsveld te brengen.

Ze communiceren ook graag via getallen. Als je driemaal hetzelfde getal ziet binnen een dag, bijvoorbeeld op een display, digitale klok of kenteken van een auto heeft dat een betekenis. Je kunt het getal opzoeken in het boekje ‘Getallen van de engelen’ van Doreen Virtue. Achter elke getal staat een boodschap. Als je drie zevens ziet, betekent het dat je op de goede weg bent. Zie je achten, dan  komt er financiële overvloed op je pad. Zo kun je de getallen van 0 t/m 999 met de bijbehorende boodschap of een advies in het boekje terugvinden.

Je kunt de engelen natuurlijk ook iets vragen. Het is van belang dat je vraag ook echt een vraag is. De engelen gaan uit van onze vrije wil, dus als je moppert dat je nergens heen kan, omdat je te weinig geld hebt om een fiets te kopen, reageren ze daar niet op. Want je hebt de engelen niets gevraagd. Maar als je de engelen om een fiets vraagt, dan moet je eens opletten, wat er gebeurt. Mits hetgeen je vraagt voor jouw hoogste goed is, kun je aanwijzingen verwachten hoe je aan een fiets kunt komen.  Of er staat ineens iemand voor je neus met de vraag: ‘Kun jij deze fiets nog gebruiken?’

En lukt het niet om met de engelen te communiceren, maar wil je wel graag antwoorden, dan zal ik je daar met veel plezier bij helpen door middel van een persoonlijke Engelen Kaart Reading. Je kunt elke vraag stellen die je wilt. De engelen geven vaak adviezen en geven stapsgewijs aan, hoe je kan bereiken wat je wilt. Het antwoord is altijd voor jouw hoogste goed.

Lieve Engelengroet,